img: Budujemy stajnie wyścigowe

Budujemy stajnie wyścigowe

Na Wrocławskim Torze Wyścigów Konnych – Partynice powstają nowe stajnie wyścigowe. Inwestycja o wartości 1 798 260,00 zakłada budowę dwóch nowoczesnych stajni. W każdej z nich znajdą się 24 boksy dla koni oraz pomieszczenia zaplecza administracyjno-socjalnego takiej jak: paszarnia, siodlarnia, pokój trenera, sanitariaty.

Każdy z budynków zaprojektowano w układzie jednotraktowym z 24 boksami o wymiarach 3,5×3,5m po obu stronach przejścia. Stajnie wyposażone będą w przepływowe automatyczne poidła dla koni z systemem zabezpieczającym przed zamarzaniem realizowanym przez ułożenie z kablem grzejnym oraz karmidła plastikowe z możliwością zadawania paszy z korytarza bez konieczności otwierania boksu.
Każda ze stajni wyposażona w instalacje: wodociągową, elektryczną, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, elektryczną.

Inwestycję realizuje firma Firma Gillmet Sp. z o.o. Planowany termin zakończenia inwestycji to 31 grudnia 2020 roku.

Parametry dla projektowanych budynków stajni:

1. Kubatura obiektu: 2075 m3
2. Wysokość obiektu: 4,58 m
3. Wysokość obiektu do spodu okapu: 2,69 m
4. Długość dłuższego boku (elewacji północnej i południowej): 50,52 m
5. Długość krótszego boku (elewacji wschodniej i zachodniej): 11,02 m
6. Powierzchnia zabudowy: 537,14 m2

Ostatnie newsy