Ogłoszenia

Czcionka

A A A

Kontrast

Procedury i zasady bezpieczeństwa dotyczące wyścigów konnych

W-1 Procedura łapania koni

Dotyczy Dział rekreacji, dział wyścigów Data wdrożenia 20.07.2020
Odpowiedzialny za nadzór Kierownik Działu Wyścigów Konnych Data ostatniej aktualizacji 20.07.2020

 

Abstrakt

Procedura łapania koni podczas mitingów wyścigowych.

Procedura

 1. W dni wyścigowe wyznacza się grupę mającą za zadanie złapanie konia w przypadku jego ucieczki.
 2. Zespół wyznaczony do łapania koni wyznacza kierownik mityngu.
 3. Zabrania się łapania koni w obszarze bieżni wyścigowej pomiędzy trybunami. W przypadku gdy wyznaczony do łapania koni zespół znajduje się już w tym obszarze bieżni jego obowiązkiem jest zająć pozycję przy ogrodzeniu zewnętrznym, tak by zmusić konie do przemieszczania się jak najdalej od zewnętrznego ogrodzenia bieżni wyścigowej.
 4. Portiera oraz dwie osoby z grupy osób łapiących konia w czasie dni wyścigowych wyposaża się w krótkofalówki. Osoby posiadające krótkofalówki obowiązane są do poinformowaniu portiera o każdej ucieczce konia.
 5. Zespół osób łapiących konia wyposażony zostaje w cztery ringi, cztery liny, cztery kantary oraz długą taśmę lub długą linę.
 6. Portier znajdujący się na bramie głównej w czasie trwania dnia wyścigowego obowiązany jest sprawdzać, czy żaden koń nie znajduje się na drodze wjazdowej na teren WTWK-Partynice.
 7. W dni wyścigowe wyznacza się dwie osoby wraz z samochodem wyposażonym w przyczepę przeznaczoną do transportu koni. Zadaniem osób wyznaczonych jest złapanie konia znajdującego się poza terenem WTWK-Partynice.
 8. Kierowcę do zespołu osób łapiących konie poza terenem WTWK-Partynice wyznacza kierownik Działu Infrastruktury
  i Gospodarki Technicznej.
 9. W przypadku ucieczki konia poza teren WTWK-Partynice Kierownik Działu Infrastruktury i Gospodarki Technicznej zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania o tym zdarzeniu policji i straży miejskiej.

 

W-2  Instrukcja BHP przy wprowadzaniu koni do maszyny startowej

Dotyczy Dział rekreacji, dział wyścigów Data wdrożenia 20.07.2020
Odpowiedzialny za nadzór Kierownik Działu Wyścigów Konnych Data ostatniej aktualizacji 20.07.2020

 

 Abstrakt

Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy przy wprowadzaniu koni do maszyny startowej w czasie mitingu wyścigowego.

CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY

Osobą upoważnioną do wprowadzania koni do maszyny startowej jest wyłącznie trzeźwy, posiadający badania lekarskie bez przeciwwskazań do wykonywania pracy, przeszkolony w tym zakresie oraz w zakresie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy pracownik zatrudniony przez WTWK-Partynice, pracownik wskazany przez współorganizatora wyścigów konnych lub osoba reprezentująca właściciela konia startującego w gonitwie, która powinna posiadać badania lekarskie  bez przeciwwskazań do wykonywania pracy przy obsłudze koni lub złożyć oświadczenie o braku takich przeciwwskazań i zostać przeszkolona w zakresie BHP.

CZYNNOŚCI PODCZAS PRACY

 1. Wprowadzanie koni do boksów maszyny startowej może odbywać się wyłącznie pod nadzorem posiadającego uprawniana startera lub trenera.
 2. Wprowadzanie koni do maszyny startowej w trakcie treningów odbywa się po podjechaniu jeźdźców na koniach do maszyny startowej i zgłoszeniu przez nich trenerowi gotowości do wprowadzenia koni do maszyny startowej.
 3. Wprowadzanie koni do maszyny startowej w trakcie wyścigów odbywa się jedynie na komendę sędziego startera.
 4. Osoby wprowadzające konie do maszyny startowej powinny zachować szczególną ostrożność przy zamykaniu przednich drzwiczek, aby koń próbujący wydostać się z maszyny nie staranował wprowadzającego. Osoby wprowadzające konie mają obowiązek nosić ochronne nakrycie głowy (atestowany kask) i kamizelkę ochronną.
 5. Niezbędna jest dodatkowa osoba, która po wejściu koni do boksów maszyny startowej zamknie tylne drzwiczki. Jest ona również zobowiązana do zachowania szczególnej ostrożności oraz do noszenia ochronnego nakrycia głowy (atestowany kask) i kamizelki ochronnej.

CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY

 1. Po otrzymaniu polecenia od sędziego startera/trenera wszyscy wprowadzający konie usytuowani przy przednich drzwiczkach niezwłocznie schodzą z linii startu na bok, po czym zostają zwolnione przednie drzwiczki i następuje start.

ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH AWARYJNYCH

 1. W przypadku wątpliwości, co do sposobu wykonania pracy, pracownik obowiązany jest zwrócić się do bezpośredniego przełożonego.
 2. Wszystkie zaistniałe wypadki przy pracy należy natychmiast zgłaszać bezpośredniemu przełożonemu.

Dokumenty do pobrania