Ogłoszenia

Czcionka

A A A

Kontrast

Procedury i zasady bezpieczeństwa dotyczące gospodarstwa

G-1  Zasady bezpiecznej współpracy pomiędzy pracownikami gospodarstwa i jeźdźcami

Dotyczy Dział rekreacji, dział wyścigów Data wdrożenia 20.07.2020
Odpowiedzialny za nadzór Kierownik Działu Rekreacji Jeździeckiej

Kierownik Działu Gospodarki i Infrastruktury Technicznej

Kierownik Działu Wyścigów Konnych

Data ostatniej aktualizacji 20.07.2020

 

Abstrakt

Zasady bezpiecznej współpracy pomiędzy pracownikami gospodarstwa i jeźdźcami.

Regulamin

 1. Prace zlecone Gospodarstwu przez Dział Wyścigowy ( w strefie wyścigowej) muszą być zgłaszane Kierownikowi Działu Infrastruktury Gospodarki technicznej z wyprzedzeniem. Po uzgodnieniu terminu wykonania prac (dzień, godziny) przekaże informacje osobie odpowiedzialnej za dalszą realizację zadania – dotyczy prac wielogodzinnych wymagających powiadomienia wszystkich trenerów, oraz czasowego wyłączenia toru czy torów z eksploatacji.
 2. Podczas wykonywania bieżących prac w strefie wyścigowej (zleconych przez trenerów w godzinach 7.00-13.00) – naprawy poideł, wymiana desek w boksach, rozładunek itp. oraz podczas załadunku obornika, obowiązuje zachowanie bezwzględnej ostrożności przy przejazdach przez tor, oraz podczas poruszania się przy stajniach i maszynach do stępowania.
 3. Podczas prac wykonywanych w halach, bez względu na porę dnia i grafik korzystania z hal, obowiązują ustalone zasady każdorazowego wjazdu czy wejścia tzn. zatrzymania się przed wejściem, ostrzeżenie głosem, kontakt wzrokowy i dopiero wjazd.
 4. Wszystkie prace wykonywane na torze wyścigowym (płaski, płotowy) w godzinach 7.00 – 14.00 – uzgadniane będą z działem wyścigowym.
 5. Prace prowadzone na stiplach w godz. 7.00 – 14.00 będą wykonywane ze szczególną ostrożnością polegającą na monitorowaniu wzrokiem terenu, w celu uniknięcia niebezpiecznych sytuacji podczas treningu koni.
 6. Wszelki spory i konflikty należy rozwiązywać w sposób spokojny i stonowany. W przypadku trudności z rozwiązaniem konfliktu należy zwrócić się do bezpośredniego przełożonego.
 7. W przypadku naruszenia zasad niniejszego regulaminu przez jedną ze stron, pracownik zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu bezpośredniemu przełożonemu.
 8. W przypadku wątpliwości co do sposobu wykonywania pracy należy zwrócić się do bezpośredniego przełożonego.
 9. Zabrania się pozostawienia jakichkolwiek pojazdów, maszyn i urządzeń w strefie wyścigowej.
 10. Na terenie WTWK Partynice koń ma bezwzględne pierwszeństwo.
 11. W przypadku zauważenia konia biegającego bez jeźdźca należy niezwłocznie poinformować swojego bezpośredniego przełożonego.

Dokumenty do pobrania