Ogłoszenia

Czcionka

A A A

Kontrast

Procedury i zasady bezpieczeństwa dotyczące gospodarstwa

G-1  Zasady bezpiecznej współpracy pomiędzy pracownikami gospodarstwa i jeźdźcami

Dotyczy Dział rekreacji, dział wyścigów Data wdrożenia 20.07.2020
Odpowiedzialny za nadzór Kierownik Działu Rekreacji Jeździeckiej

Kierownik Działu Gospodarki i Infrastruktury Technicznej

Kierownik Działu Wyścigów Konnych

Data ostatniej aktualizacji 20.07.2020

 

Abstrakt

Zasady bezpiecznej współpracy pomiędzy pracownikami gospodarstwa i jeźdźcami.

Regulamin

 1. Prace zlecone Gospodarstwu przez Dział Wyścigowy ( w strefie wyścigowej) muszą być zgłaszane Kierownikowi Działu Infrastruktury Gospodarki technicznej z wyprzedzeniem. Po uzgodnieniu terminu wykonania prac (dzień, godziny) przekaże informacje osobie odpowiedzialnej za dalszą realizację zadania – dotyczy prac wielogodzinnych wymagających powiadomienia wszystkich trenerów, oraz czasowego wyłączenia toru czy torów z eksploatacji.
 2. Podczas wykonywania bieżących prac w strefie wyścigowej (zleconych przez trenerów w godzinach 7.00-13.00) – naprawy poideł, wymiana desek w boksach, rozładunek itp. oraz podczas załadunku obornika, obowiązuje zachowanie bezwzględnej ostrożności przy przejazdach przez tor, oraz podczas poruszania się przy stajniach i maszynach do stępowania.
 3. Podczas prac wykonywanych w halach, bez względu na porę dnia i grafik korzystania z hal, obowiązują ustalone zasady każdorazowego wjazdu czy wejścia tzn. zatrzymania się przed wejściem, ostrzeżenie głosem, kontakt wzrokowy i dopiero wjazd.
 4. Wszystkie prace wykonywane na torze wyścigowym (płaski, płotowy) w godzinach 7.00 – 14.00 – uzgadniane będą z działem wyścigowym.
 5. Prace prowadzone na stiplach w godz. 7.00 – 14.00 będą wykonywane ze szczególną ostrożnością polegającą na monitorowaniu wzrokiem terenu, w celu uniknięcia niebezpiecznych sytuacji podczas treningu koni.
 6. Wszelki spory i konflikty należy rozwiązywać w sposób spokojny i stonowany. W przypadku trudności z rozwiązaniem konfliktu należy zwrócić się do bezpośredniego przełożonego.
 7. W przypadku naruszenia zasad niniejszego regulaminu przez jedną ze stron, pracownik zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu bezpośredniemu przełożonemu.
 8. W przypadku wątpliwości co do sposobu wykonywania pracy należy zwrócić się do bezpośredniego przełożonego.
 9. Zabrania się pozostawienia jakichkolwiek pojazdów, maszyn i urządzeń w strefie wyścigowej.
 10. Na terenie WTWK Partynice koń ma bezwzględne pierwszeństwo.
 11. W przypadku zauważenia konia biegającego bez jeźdźca należy niezwłocznie poinformować swojego bezpośredniego przełożonego.

Dokumenty do pobrania

cheap nba jerseys from china wholesale nba jerseys from china discount nba jerseys from china cheap nba jerseys from china wholesale nba jerseys from china discount nba jerseys from china cheap nba jerseys from china wholesale nba jerseys from china discount nba jerseys from china cheap nba jerseys from china wholesale nba jerseys from china discount nba jerseys from china cheap nba jerseys from china wholesale nba jerseys from china discount nba jerseys from china cheap nba jerseys from china wholesale nba jerseys from china discount nba jerseys from china cheap nba jerseys from china wholesale nba jerseys from china discount nba jerseys from china cheap nba jerseys from china wholesale nba jerseys from china discount nba jerseys from china cheap nba jerseys from china wholesale nba jerseys from china discount nba jerseys from china cheap nba jerseys from china wholesale nba jerseys from china discount nba jerseys from china cheap nba jerseys from china wholesale nba jerseys from china discount nba jerseys from china cheap nba jerseys from china wholesale nba jerseys from china discount nba jerseys from china cheap nba jerseys from china wholesale nba jerseys from china discount nba jerseys from china cheap nba jerseys from china wholesale nba jerseys from china discount nba jerseys from china cheap nba jerseys from china wholesale nba jerseys from china discount nba jerseys from china cheap nba jerseys from china wholesale nba jerseys from china discount nba jerseys from china cheap nba jerseys from china wholesale nba jerseys from china discount nba jerseys from china