Ogłoszenia

Czcionka

A A A

Kontrast

Akredytacja dla fotografów na sezon 2024

W związku z zarządzeniem nr 12/2024 od dnia 10.4.2024 zmieniają się zasady uzyskiwania akredytacji na sezon wyścigowy.

Proces uzyskania akredytacji:

  1. Osoba zainteresowana uzyskaniem akredytacji powinna wysłać na adres marketing@torpartynice.pl wypełniony formularz akredytacyjny, na co najmniej na 3 dni robocze przed dniem od którego chciałby uzyskać akredytację. Formularz akredytacyjny jest do pobrania tutaj.
  2. W przeciągu trzech dni roboczych po wysłaniu formularza, osoby zostaną poinformowane mailowo o przyznaniu akredytacji lub otrzymają odpowiedź odmowną
  3. Fotogafowie, którzy uzyskają akredytację powinni zjawić się w biurze zawodów na co najmniej pół godziny przed rozpoczęciem mityngu, aby pobrać kamizelkę oraz podpisać dokument, który potwierdza, że zapoznali się z regulaminem obowiązującym fotografów podczas dni wyścigowych. Z regulaminem można zapoznać się tutaj.
  4. Wszyscy akredytowani fotografowie są zobowiązani do przesłania na adres marketing@torpartynice.pl pakietu zdjęć z dnia wyścigowego (co najmniej 50 wybranych zdjęć) najpóźniej do 3 dni po zakończeniu mityngu. Alternatywnie, fotografowie mogą podać adres strony na której będą publikowane zdjęcia, jeśli jest możliwe pobranie z niej plików. Nie wywiązanie się z tego obowiązku może skutkować odebraniem akredytacji
  5. Nie ma możliwości uzyskania akredytacji na miejscu, w dniu mityngu. W wyjątkowych przypadkach upoważniony pracownik WTWK może zdecydować o przyznaniu akredytacji w dniu wyścigowym.
  6. Akredytacja jest udzielana na cały sezon.