img: Lider z Partynic

Lider z Partynic

Polski Klub Wyścigów Konnych opublikował wykaz koni zgłoszonych do sezonu 2022, z którego wynika, że najliczniejszą stawkę spośród wszystkich trenerów w Polsce ma Michał Borkowski z Partynic.

Jego lista obejmuje 64 konie, z czego 44 to pełna krew angielska, reszta zaś czysta krew arabska. O dwa konie mniej mają Cornelia Fraisl (w większości araby) i Krzysztof Ziemiański. Kazimierz Rogowski ma 61 koni, a czempion trenerów Adam Wyrzyk – 58.

Druga co do wielkości stawka na Partynicach, licząca 45 koni, należy do trenera Roberta Świątka. Ubiegłoroczny trenerski debiutant Łukasz Such przygotowuje 26 koni.

Zbliżone liczebnością stawki mają Wiesław Kryszyłowicz (17 koni), Justyna Domańska (16 – same araby), Paweł Pałczyński (16), Petro Nakoniechnyi (13) i Małgorzata Kryszyłowicz (10).

Nową postacią wśród partynickich trenerów jest Natalia Hendzel, dotychczas znana jako amazonka, która debiutuje z jednym koniem.

Fot. Agata Władyczka

Ostatnie newsy