Announcements

Font size

A A A

Contrast

Visit Wrocław

Wrocław is a city that lives 24 hours a day. Full of monuments, attractions and great events.

Organize an event

The Wrocław Horse Racing Course is an attractive, unique and one of the most interesting places for organizing events for thousands of spectators: concerts, sports competitions, fairs and festivals.

Zwiedzaj Wrocław

Wrocławski Tor Wyścigów Konnych to atrakcyjne, wyjątkowe i jedno 
z najciekawszych miejsc na organizację eventów dla wielotysięcznej publiczności: koncertów, zawodów sportowych, targów czy festiwali.

Zorganizuj event

Wrocławski Tor Wyścigów Konnych to atrakcyjne, wyjątkowe i jedno 
z najciekawszych miejsc na organizację eventów dla wielotysięcznej publiczności: koncertów, zawodów sportowych, targów czy festiwali.