Announcements

Font size

A A A

Contrast

Practical information

The Wrocław Racetrack is open 7 days a week and 365 days a year. Admission to the facility, also during race days, is free.

Informacje praktyczne

Wrocławski Tor Wyścigów Konnych jest czynny przez 7 dni w tygodniu i 365 dni w roku. Wstęp na obiekt, również podczas dni wyścigowych, jest bezpłatny.

Horse reces

The competition of the fastest horses in the world and extremely spectacular chases with obstacles on the racetrack, and on the stands the celebration of elegance, good taste and sophisticated style.

How to bet

The viewer, who places bets on the horse of his choice, becomes the owner for the time of the race. It is for him that this horse wins. Here you will find tips on how to play to win.

Dress code

The racing Sunday is a unique opportunity to look beautiful and elegant. We encourage you to come to the races dressed in accordance with the racing dress code.

Wyścigi konne

Rywalizacja najszybszych koni świata i niezwykle widowiskowe gonitwy z przeszkodami na torze wyścigowym, a na trybunach święto elegancji, dobrego smaku i finezyjnego stylu.

Jak grać

Widz, który stawia w zakładach na wybranego przez siebie konia, na czas gonitwy staje się jego właścicielem. To dla niego ten koń wygrywa. Tutaj znajdziesz podpowiedzi jak grać żeby wygrać.

Dress code

Wyścigowa niedziela to wyjątkowa okazja aby wyglądać pięknie i elegancko. Zachęcamy Państwa do przychodzenia na wyścigi ubranym zgodnie z etykietą wyścigową.

Free time

Horse racing, riding lessons, outdoor events and picturesque green areas ideal for spending free time - we invite you to Partynice 365 days a year, free admission.

Czas wolny

Horse racing, riding lessons, outdoor events and picturesque green areas ideal for spending free time - we invite you to Partynice 365 days a year, free admission.

Visit Wrocław

Wrocław is a city that lives 24 hours a day. Full of monuments, attractions and great events.

Organize an event

The Wrocław Horse Racing Course is an attractive, unique and one of the most interesting places for organizing events for thousands of spectators: concerts, sports competitions, fairs and festivals.

Zwiedzaj Wrocław

Wrocławski Tor Wyścigów Konnych to atrakcyjne, wyjątkowe i jedno 
z najciekawszych miejsc na organizację eventów dla wielotysięcznej publiczności: koncertów, zawodów sportowych, targów czy festiwali.

Zorganizuj event

Wrocławski Tor Wyścigów Konnych to atrakcyjne, wyjątkowe i jedno 
z najciekawszych miejsc na organizację eventów dla wielotysięcznej publiczności: koncertów, zawodów sportowych, targów czy festiwali.