First time on Partynice Racecourse - Tor Partynice

Announcements

The site uses cookies read more

Practical information

The Wrocław Racetrack is open 7 days a week and 365 days a year. Admission to the facility, also during race days, is free.

Informacje praktyczne

Wrocławski Tor Wyścigów Konnych jest czynny przez 7 dni w tygodniu i 365 dni w roku. Wstęp na obiekt, również podczas dni wyścigowych, jest bezpłatny.

Horse reces

The competition of the fastest horses in the world and extremely spectacular chases with obstacles on the racetrack, and on the stands the celebration of elegance, good taste and sophisticated style.

How to bet

The viewer, who places bets on the horse of his choice, becomes the owner for the time of the race. It is for him that this horse wins. Here you will find tips on how to play to win.

Dress code

The racing Sunday is a unique opportunity to look beautiful and elegant. We encourage you to come to the races dressed in accordance with the racing dress code.

Wyścigi konne

Rywalizacja najszybszych koni świata i niezwykle widowiskowe gonitwy z przeszkodami na torze wyścigowym, a na trybunach święto elegancji, dobrego smaku i finezyjnego stylu.

Jak grać

Widz, który stawia w zakładach na wybranego przez siebie konia, na czas gonitwy staje się jego właścicielem. To dla niego ten koń wygrywa. Tutaj znajdziesz podpowiedzi jak grać żeby wygrać.

Dress code

Wyścigowa niedziela to wyjątkowa okazja aby wyglądać pięknie i elegancko. Zachęcamy Państwa do przychodzenia na wyścigi ubranym zgodnie z etykietą wyścigową.

Free time

Horse racing, riding lessons, outdoor events and picturesque green areas ideal for spending free time - we invite you to Partynice 365 days a year, free admission.

img: Horse races

The competition of the fastest horses in the world and extremely spectacular chases with obstacles on the racetrack, and on the stands the celebration of elegance, good taste and sophisticated style.

img: Horse Riding

The racecourse bet on children. He conducts trainings in two streams: tourism and sport, the latter being the introduction to higher sports levels. All trainers have a common training standard. Our instructors underwent a year and a half training under the supervision of dr. Krzysztof Skorupski, an experienced trainer of both professionals and children.
They run about 700 rides a week. We accept children from the age of three on classes. “Wyższa Szkółka Jazdy” has at its disposal a great infrastructure with indoor riding and open grounds, and 45 horses under the saddle. Over half of them are small breed horses, bought specifically for the implementation of this program. For larger children and adults we have large horses with friendly characters. We organize classes for seniors and the blind. We train individually and in groups.

img: Bikes

A path will open at the Wrocław Horse Racing Track, an element of a linear park with a length of 3.5 km – a perfect place for leisure rides.

Czas wolny

Horse racing, riding lessons, outdoor events and picturesque green areas ideal for spending free time - we invite you to Partynice 365 days a year, free admission.

Horse races

Horse Riding

Bikes

Visit Wrocław

The Wrocław Horse Racing Course is an attractive, unique and one of the most interesting places for organizing events for thousands of spectators: concerts, sports competitions, fairs and festivals.

Organize an event

The Wrocław Horse Racing Course is an attractive, unique and one of the most interesting places for organizing events for thousands of spectators: concerts, sports competitions, fairs and festivals.

Zwiedzaj Wrocław

Wrocławski Tor Wyścigów Konnych to atrakcyjne, wyjątkowe i jedno 
z najciekawszych miejsc na organizację eventów dla wielotysięcznej publiczności: koncertów, zawodów sportowych, targów czy festiwali.

Zorganizuj event

Wrocławski Tor Wyścigów Konnych to atrakcyjne, wyjątkowe i jedno 
z najciekawszych miejsc na organizację eventów dla wielotysięcznej publiczności: koncertów, zawodów sportowych, targów czy festiwali.