Nasz portal korzysta z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Więcej informacji

Nasz portal korzysta z informacji zapisanych za pomocą plików cookies, które pozwalają zwiększać Twoją wygodę. Z plików cookies mogą także korzystać współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies. Dla Twojej wygody założyliśmy, że zgadzasz się z tym faktem, ale zawsze możesz wyłączyć tę opcję w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Więcej informacji można znaleźć na stronie Wszystko o ciasteczkach.

tło
pl|en
Końska dawka emocji!
Menu

Regulamin

 

Załącznik nr 1

do zarządzania nr 4/2017

z dnia 13 luty 2017 roku

Regulamin wypoczynku dzieci – „półkolonii jeździeckich” organizowanego na terenie Wrocławskiego Toru Wyścigów
Konnych - Partynice

 

Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych Partynice we Wrocławiu,
ul. Zwycięska 2.

Miejsce wypoczynku dzieci: Wrocławski Tor Wyścigów Konnych,
ul. Zwycięska 2 we Wrocławiu.

 1. Regulamin obowiązuje wszystkich uczestników wypoczynku.
 2. Zgłoszenie na wypoczynek organizowany przez Wrocławski Tor Wyścigów Konnych Partynice ul. Zwycięska 2, stanowi prawidłowo wypełniona karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku oraz wpłata dokonana na konto organizatora w PKO BP (SWIFT): BPKOPLPW konto PL 64 1020 5226 0000 6202 0449 1189 Wrocławski Tor Wyścigów Konnych Partynice ul. Zwycięska 2, 53-033 Wrocław, w tytule proszę wpisać imię i nazwisko dziecka oraz datę turnusu najpóźniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem turnusu przez dziecko.
 3. Uczestnicy przyjmowani są w systemie tygodniowym.
 4. O kwalifikacji decyduje kolejność kompletnych zgłoszeń (karta kwalifikacyjna oraz wpłata za udział dziecka w wypoczynku).
 5. Zgłoszenie do udziału w wypoczynku oznacza akceptację niniejszego regulaminu przez Rodziców/Opiekunów prawnych oraz akceptację regulaminu jazd konnych.
 6. Uczestnicy zimowego wypoczynku przebywają pod stałą opieką wychowawców od godz. 8.45 do godz. 16:00. Uczestnicy letniego wypoczynku przebywają pod stałą opieką wychowawców od godz. 8.00 do godz. 16:00. Rodzice/Opiekunowie prawni zobowiązani są do punktualnego przywiezienia dziecka na zbiórkę oraz jego odbioru po zakończeniu zajęć.
 7. Rodzice/Opiekunowie prawni są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do placówki i z powrotem.
 8. Dowóz i odbiór dziecka - uczestnika wypoczynku odbywa się we własnym zakresie i na własny koszt Rodziców/Opiekunów prawnych.
 9. Rodzice/Opiekunowie mają obowiązek zgłoszenia odbioru dziecka
  z miejsca wypoczynku u wychowawcy lub kierownika ferii.

10. Dziecko może odebrać osoba upoważniona, legitymująca się dokumentem tożsamości oraz pisemnym upoważnieniem od Rodzica/Opiekuna prawnego, o fakcie tym każdorazowo Rodzic/Opiekun prawny informuje osobiście wychowawcę lub kierownika wypoczynku.

 1. Wrocławski Tor Wyścigów Konnych – Partynice nie wyraża zgody na opuszczanie miejsca wypoczynku przez dziecko bez obecności Rodzica/Opiekuna Prawnego.
 2. W przypadku choroby i konieczności wycofania dziecka – uczestnika wypoczynku zwrot opłaty w wysokości 90% za turnus może nastąpić jedynie w przypadku okazania zaświadczenia lekarskiego, przedłożonego najpóźniej w dniu poprzedzającym turnus. W pozostałych przypadkach wniesiona wcześniej opłata nie podlega zwrotowi.
 3. Uczestnicy wypoczynku mają prawo do:

 a)   spokojnego wypoczynku,

b)   uczestniczenia we wszystkich programowych zajęciach, organizowanych podczas danego turnusu,

c)   korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów niezbędnych
do realizacji programu ferii,

d)   uzyskania niezbędnej pomocy od wychowawcy lub kierownika wypoczynku.

 1. Uczestnicy ferii wypoczynku mają obowiązek:

a) podporządkowania się poleceniom wychowawcy i kierownika wypoczynku,

b) przestrzegania ramowego harmonogramu dnia,

c) brania czynnego udziału w programowych zajęciach,

d) posiadania odpowiedniego obuwia, odzieży w trakcie zajęć poza jeździeckich oraz ochronnego nakrycia głowy (kasku jeździeckiego) w trakcie zajęć jazdy konnej,

e) w przypadku nie posiadania własnego ochronnego nakrycia głowy (kasku jeździeckiego) podczas jazd konnych WTWK – Partynice zapewni ochronne nakrycie głowy dla każdego uczestnika jazd konnych w ramach wypoczynku,

f) postępowania zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami kultury
i etyki,

g) przestrzegania zasad higieny osobistej, dbania o dobrą atmosferę w grupie,

h)szanowania rzeczy własnych i kolegów,

i) przestrzegania ogólnych zasad BHP i ppoż. obowiązujących
na obiekcie,

j) natychmiastowego powiadomienia wychowawcy lub kierownika wypoczynku o zaistniałych problemach i wypadkach,

k) zapoznania się wraz z Rodzicami/Opiekunami prawnymi
z programem i Regulamin wypoczynku dzieci - półkolonii jeździeckich organizowanych na terenie Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych - Partynice Za umyślne szkody wyrządzone przez dziecko, materialnie odpowiedzialni są Rodzice / Opiekunowie prawni.

 1. Samowolne oddalenie się Dziecka od wychowawców,
  nie wykonywanie ich poleceń, jak również nieprzestrzeganie regulaminów będzie karane upomnieniem, naganą,
  a w ostateczności wykluczeniem uczestnika z udziału w feriach.
 2. Opłata za wypoczynek, w przypadku karnego wykluczenia uczestnika, nie będzie zwracana.
 3. Organizatorzy wypoczynku zobowiązują się do zapewnienia:

    a) 1 ciepłego posiłku dziennie,

    b)  napojów podczas zajęć,

    c)  wykwalifikowanej opieki pedagogicznej oraz kadry instruktorskiej do zajęć sportowych i edukacyjnych,

    d) realizacji zajęć zgodnych z programem ferii,

    e)  materiałów edukacyjnych do zajęć,

    f) natychmiastowego powiadomienia Rodziców/Opiekunów prawnych uczestnika wypoczynku o zaistniałych wypadkach, urazach, problemach wychowawczych,

g) infrastruktury do realizacji programu wypoczynku
z zachowaniem zasad BHP i ppoż.

 1. Organizatorzy nie odpowiadają materialnie za rzeczy wartościowe przyniesione na zajęcia przez uczestników wypoczynku.
 2. Organizatorzy wypoczynku zastrzegają sobie prawo do niewielkich zmian w programie wypoczynku podyktowanymi szczególnymi względami, na które organizatorzy nie mają wpływu.
 3. W przypadkach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz wewnętrzne regulaminy i przepisy Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych Partynice.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

REGULAMIN DO POBRANIA

 

 

 

 

 

facebook